13 مدل گره کروات

1130

در این مقاله به شما 13 مدل گره کروات را هم به صورت متنی و هم تصویری آموزش می دهیم. انواع گره ها شامل کلوین ، پرات ، پرینس و غیره که باید حداقل چند تای آن ها را یاد بگیرید.

امروزه کروات یکی از مهم ترین اکسسوری ها برای آقایان تلقی می شود. آقایان از کروات معمولا در محل کار ، سفر های کاری ، ایونت ها، مهمانی ها و استفاده می کنند ولی همیشه یک گره را که آموخته اند استفاده می کنند که معمولا هم ساده است. در اینجا ما به شما انواع بستن گره کروات را با تصویر آموزش می دهیم.

نکته:تمامی جهت های ذکر شده در زیر از سمت خود شخص بوده است و اگر شخص دیگری برای شما کروات را می بندد باید جهت ها را برعکس بخواند. 

برای مشاهده بزرگتر تصاویر آموزش ، آن را در تب جدید باز کنید. 

درباره گره کلوین

گره کروات کلوین از روی نام لورد کلوین (ویلیام تامسون 1824-1907) نام گرفته شده است. او فیزیکدان بود و تئوری گره های در رابطه با ساختار اتم نظریه او می باشد.

کلوین یک فرمت از گره ساده می باشد.مانند یک گره ساده ، کلوین با پیچاندن قسمت درونی به بیرون و در نهایت دنباله معکوس می باشد.این گره کروات یک گره مرتب و کوچک است.

ابتدا مانند تصویر پشت کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از زیر انتهای کوچک رد کنید.

از قسمت بالا از روی انتهای کوچک رد کنید

دوباره از زیر انتهای کوچک رد کنید

دوباره از روی انتهای کوچک رد کنید.

در این مرحله انتهای پهن را از درون حلقه گردن (از قسمت جلو) بگذرانید.

سر انتهای پهن را از درون گره ای که زیر گلو ساخته اید (از بین دو لایه) رد کنید.

انتهای پهن را به پایین بکشید تا محکم شود، می توانید با لغزش گره میزان سفت بودن را تنظیم کنید.


درباره گره چهار در دست

از یک باشگاه نجیب زاده در قرن نوزدهم نام گرفته است.چهار در دست را حاکم تمام گره ها در کروات می دانند.محبوبیت آن به خاطر ساده بودن و تطبیق پذیری است.بسیار ساده برای گره زدن ، باریک و بلند ، مخروطی شکل ، کمی نامتقارن و آزاد است.اگر میخواهید فقط یک گره را یاد بگیرید ، این بهترین گزینه می باشد.

ابتدا مانند تصویر روی کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از روی انتهای کوچک رد کنید.

از زیر انتهای کوچک به چپ ببرید.

یک بار دیگر از روی آن رد کنید.

انتهای پهن را از داخل حلقه یقه بگذرانید.

سر آن را از بین دو لایه گره ای که ساخته اید رد کنید.

برای محکم کردن انتهای پهن را به پایین بکشید و با لغزانیدن گره بالا می توانید آن را تنظیم کنید.


درباره گره نیمه ویندزور

این گره بسیار متنوع می باشد.

برخلاف آن چه که نام دارد ، گره نیمه ویندزور در حقیقت ، حدود سه چهارم اندازه گره ویندزور است. اندازه این گره متوسط می باشدو کمی متقارن است و وقتی به درستی گره خورده باشد یک گودی عمیق زیر آن به وجود می آید.

ابتدا مانند تصویر روی کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از روی انتهای کوچک رد کنید.

از پشت آن رد کنید.

انتهای پهن را به صورت مورب از جلو از داخل حلقه یقه رد کنید

انتهای آن را به سمتی که در شکل 5 نشان داده شده ببرید.

از روی گره ایجاد شده رد کنید.

حالا انتهای پهن را به صورت عمود از زیر گره به داخل حلقه ببرید

انتهای پهن را از درون لایه گره ای که ساختید بگذرانید

انتهای پهن را به سمت پایین بکشید تا محکم شود.


درباره گره ویندزور

اگرچه دوک ویندزور هیچوقت به طور خاص از گره ویندزور استفاده نکرد ، او این گره را یک گره عمیق مثلثی می دانست.

در واقع ، گره چهار در دست ، بسیار مورد علاقه دوک واقع شد.

گره ویندزور توسط عموم به وجود آمد که برای تقلید از گره دوک بود.این گره با یقه های پهن بسیار هم خوانی خوبی بوجود می آورد.

ابتدا مانند تصویر روی کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از روی انتهای کوچک رد کنید.

انتهای پهن را از زیر گره به داخل حلقه ببرید.

آن را به صورت مورب ، دوباره به سمت راست ببرید.

اکنون از زیر انتهای راست رد کنید.

سپس به صورت مورب از روی گره ساخته شده به داخل حلقه ببرید.

در این مرحله انتهای پهن را از همان قسمتی چپ از زیر حلقه به بیرون بیاورید.

حال ، انتهای پهن را از روی انتهای کوچک رد کنید.

سر آن را از زیر حلقه به داخل ببرید.

سپس انتهای پهن را از داخل لایه گره ای که ساخته شده  بگذرانید.

به سمت پایین بکشید تا محکم شود.


درباره گره ساده

این گره به عنوان گره آسیایی شناخته می شود و راهکار بستن آن بسیار ساده است و یادگیری آن یادگیری آن آسوده.

با وجود سادگی آن ، در غرب کمتر از این مدل استفاده میشود اما در چین بسیار محبوب است. دلیلش این است که آزاد نیست و سخت باز می شود.

این گره ساده و جمع و جور است و نا متقارن زیرا انتهای پهن آن بسیار پهن تر از قسمت باریک آن است.

این مدل بسیار برای کودکان قد بلند مناسب می باشد.

ساده زندگی کنید

ابتدا مانند تصویر پشت کروات را به دور یقه لباس بیاندازید (طوری که پشت کروات رو لباس شما باشد.) به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

اکنون انتهای پهن را از زیر انتهای باریک رد کنید.

از روی آن بگذرانید.

از زیر گره به داخل حلقه ببرید.

سر پهن را از بین لایه گره ساخته شده رد کنید.

انتهای پهن را به پایین بکشید.


گره شاهزاده آلبرت

این گره یک تغییر در گره ویکتوریاست. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد شاهزاده البرت همسر ملکه ویکتوریا این کروات را پوشیده باشد.

در گره شاهزاده آلبرت ، انتهای پهن دو بار از زیر گره چرخیده می شود.

اولین چرخش باید در زیر گره باشد( منظور از گره همان نقطه ای است که دو انتها از روی هم رد شده اند.)

این گره کمی نامتقارن است و از گره چهار در دست کمی گره حجیم تر ی دارد. ولی باید کشیده شود تا باریک و بلند به چشم آید.

ابتدا مانند تصویر روی کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از روی انتهای باریک رد کنید.

از زیر آن بگذرانید و به سمت چپ بیاوردید.

دوباره از روی آن رد کنید.

دوباره از زیر آن به چپ ببرید.

حال کمی پایین تر از گره قبلی از روی ان بگذرانید.(طوری که دو لایه دیده شود.)

اکنون از سمت راست از زیر حلقه به داخل ببرید.

انتهای پهن را از پشت دولایه گره رد کنید.

به سمت پایین بکشید تا سفت شود.


درباره گره پرات (گره شلبی)

جری پرات ، خالق گره پرات 30 سال در بازرگانی ایالات متحده کار کرده است. آقای پرات کروات خود را با مد متمایز خود گره می زد تا زمانی که مجری تلوزیون "دان شلبی" محلی در سال 1989 با این مدل به روی انتن رفت.

پس از آن وقتی مقالات در مورد گره شلبی در نیویورک تایمز و نیویورک دیلی تلگراف منتشر شد بسیار به محبوبیت رسید و طرز عجیبی گسترش پیدا کرد.گره پرات همه کاره ، زیبا و در مقایسه با چهار در دست و ویندزور سایز متعادلی دارد.

ابتدا مانند تصویر پشت کروات را به دور یقه لباس بیاندازید (طوری که پشت کروات رو لباس شما باشد.) به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از زیر انتهای باریک رد کنید.

انتهای پهن را به صورت مورب از روی گره به داخل حلقه ببرید.

سپس به همان سمت (یعنی سمت راست) بکشید.

از روی گره رد کنید.

از زیر گره به داخل حلقه ببرید.

از پشت لایه اخر گره ، انتهای پهن را بگذرانید.

به پایین بکشید تا محکم شود.


گره الدرج

این گره کمی پیچیده ولی چشم نواز است که شامل 15 مرحله جداگانه است. این گره توسط جفری الدرج در سال 2007 عامیت پیدا کرد و در سال 2008 در اینترنت شهرت یافت.

گره الدرج با اکثر گره ها تفاوت دارد به گونه ای که در این نوع گره ، انتهای باریک فعال است و انتهای پهن ثابت می ماندو پس از اتمام ، سر کوچک باقی مانده در پشت یقه پنهان میشود.گره بزرگ است (بزرگتر از ویندزور) در اثر به هم تابیدن خلق می شود.

برعکس تمامی موارد بالا ، در این گره باید انتهای پهن در سمت راس و انتهای باریک در سمت چپ قرار بگیرد. انتهای پهن را کمی با زاویه به وسط پیراهن می اوریم. (تا انتهای کار ثابت می ماند)

انتهای باریک را از روی آن رد می کنیم.

دوباره انتهای باریک را از زیر به چپ می فرستیم.

به صورت مورت انتهای باریک را از روی گره به داخل حلقه می بریم.

از سمت مخالف انتهای باریک را از حلقه خارج می کنیم (یعنی راست خودتان)

سپس به صورت شل از روی گره رد میکنیم و از زیر گره به داخل حلقه می بریم.

از داخل حلقه از روی گره به سمت مخالف خارج می کنیم و از پشت انتهای پهن به چپ رد میکنیم (به صورت شل که حلقه آزاد ایجاد شود.)

سر باریک را از همان حلقه ایجاد شده رد میکنیم و محکم به سمت راست می کشیم.

حال ، طبق تصویر شماره 10 انتهای برایک را از همان سمت حلقه به داخل میبریم و از زیر در همان قسمت خارج می کنیم.

انتهای خارج شده را از سمت مخالف (یعنی سمت چپ) به داخل حلقه می بریم (به صورت شل) و از زیر آن خارج می کنیم و سر باریک را از داخل حلقه ایجاد شده خارج می کنیم و محکم می کشیم تا سفت شود.

اکنون انتهای باریک اگر کمی اضافی ماند در پشت یقه لباس پنهان می کنیم.


درباره گره وان ویجیک

گره ای فوق العاده بلند و استوانه ای که توسط هنرمند لیزا وان ویجیک خلق شد. او در تلاش بود تا بلندترین گره قابل پوشیدن را ایجاد کند.

شاید بگویید این گره با گره البرت تفاوتی نداشته باشد ، اما این گره بلند تر از البرت است که از اضافه شدن یک چرخش سوم در انتهای فعال بوجود می اید.این گره بلند و باریک اثر مارپیچ و زیبایی را روی لباس شما  می گذارد.

ابتدا مانند تصویر روی کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

اول به مانند گره ای قبلی انتهای پهن از روی انتهای باریک می گذرد.

سپس از زیر به دوباره به سمت چپ باز می گردد.

دوباره از روی آن به سمت راست می آید.

دوباره از زیر به سمت چپ رد می کنیم.

حال انتهای پهن را از زیر گره با داخل حلقه می بریم.

در این مرحله باید انتهای پهن را از زیر سه لایه گره به وجود آمده رد کنیم.

به سمت پایین می کشیم تا محکم شود.


درباره گره ترینیتی

بسیار شبیه به گره الدرج می باشد ولی یک نوآوری نسبتا جدید است.این گره شبیه به گره سلتیک تریکوئترا نیز می باشد.

در این گره نیز انتهای باریک فعال است، این گره ابتده شل بسته می شود و در اخر تنگ میشود. این گره کمی نامتقارن و کمی بزرگتر از گره ویندزور است.

در این گره نیز باید انتهای پهن در سمت راس و انتهای باریک در سمت چپ قرار بگیرد. انتهای پهن را کمی با زاویه به وسط پیراهن می اوریم. (تا انتهای کار ثابت می ماند)

ابتدا انتهای باریک را از روی پهن رد میکنیم.

سپس از زیر گره به داخل حلقه میبریم

دوباره از بالا (روی گره) به سمت راست میکشیم.

سپس از پشت گره به صورت مورب رد میکنیم.

انتهای باریک را از روی گره به داخل حلقه میبریم.

سر آن را از سمت مخالف بیرون می اوریم

از روی گره عبور میدهیم و به صورت شل از زیر به داخل حلقه می بریم.

سر آن را از داخل حلقه ایجاد شده خارج میکنیم.(سفت نمی کنیم)

سر باریک را از پشت رد میکنیم.

انتهای باریک را از داخل حلقه به سمت بالا میکشیم.

هر چه قدر اضافه ماند در پشت یقه پنهان میکنیم.

انتهای ان را بکشید تا محکم شود.


درباره گره مورل

این گره توسط برنت مورل در سال 1995 خلق شده است. مورل یک وارونگی از گره ویندزور کلاسیک است ، در این گره انتهای دم باریک روی دم پهن قرار میگیرد. گره مورل یک گره مثلثی کوچک است.

در این نوع ، دم باریک کروات باید بلند باشد و دم پهن در سمت راست و دم باریک در سمت چپ قرار می گیرد. در این گره دم باریک فعال است.

دم باریک را از روی دم پهن عبور دهید

از زیر گره به داخل حلقه ببرید.

از روی گره به همان سمت راست بکشید.

اکنون از زیر گره به سمت چپ عبور دهید

حال ، از روی گره به داخل حلقه ببرید.

دوباره از زیر گره از داخل حلقه به همان سمت چپ بکشید.

سپس از روی گره رد کنید.

انتهای باریک را از زیر گره از داخل حلقه رد کنید.

حال دم باریک را از زیر رویی ترین لایه گره رد کنید.


درباره گره بالتوس

گره بالتوث در حدود سال 1930 توسط بالتوس (بالتازار کلوسووسکی) ، یک هنرمند مدرن فرنسوی لهستانی خلق شده است.

این گره را گره بزرگ می دانند( بزرگتر از ویندزور).این نوع گره بسیار کوتاه می باشد.

ابتدا مانند تصویر پشت کروات را به دور یقه لباس بیاندازید به صورتی که انتهای پهن ان در سمت چپ و انتهای دیگر آن سمت راست قرار بگیرد. انتهای کوچک را باید کمی زاویه دهید و نوک آن را حدودا در مقابل دکمه شکم قرار بگیرد (بسته به طول و ضخامت کروات شما متفاوت می باشد). تا مرحله آخر فقط انتهای پهن تغییر حالت می دهد.

انتهای پهن را از زیر باریک عبور دهید.

به صورت مورب به بالا و داخل حلقه ببرید

از زیر خارج کنید و به سمت راست بکشید.

انتهای پهن را دوباره از روی گره به داخل حلقه ببرید.

از زیر به سمت راست خارج کنید.

مجددا از روی گره به داخل حلقه ببرید.

از سمت چپ خارج کنید( از زیر)

اکنون دم پهن را از روی گره به سمت راست بکشید.

از زیر و پشت گرا به داخل حلقه ببرید.

سر دم پهن را از زیر بیرونی ترین لایه گره رد کنید.

بکشید تا محکم شود.

برچسب های مرتبط


| 2629 |
Review: 4.13 - "13 مدل گره کروات" by , written on 1/9/2017 12:00:00 AM

در این مقاله به شما 13 مدل گره کروات را هم به صورت متنی و هم تصویری آموزش می دهیم. انواع گره ها شامل کلوین ، پرات ، پرینس و غیره که باید حداقل چند تای آن ها را یاد بگیرید.

افشین خالقی مد و سبک زندگی


مطالب و امکانات برندکده را در تلفن همراه خود داشته باشید!

اپلیکیشن برندکده

نسخه اندروید از بازار

اپلیکیشن برندکده

نسخه IOS از سیبچه (به زودی)


دیدگاه کاربران

0 دیدگاه


امیدواریم برایتان مفید بوده باشه و دیدگاه خودتان را برای ما بنویسید

تا کنون 7522 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات