پارسا امیری

پارسا امیری

پارسا امیری

متولد آذر 1371 مهندس نرم افزار

تا کنون 11085 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات