برندکده | یک روز تاریخی برای #صنعت #ایران . ساعت 8 صبح/ چه ...

یک روز تاریخی برای #صنعت #ایران . ساعت 8 صبح/ چهارشنبه 21 تیرماه یکهزار و سیصد و نود شش، جلسه امضای #تفاهمنامه پنج جانبه همکاریهای مشترک جهت تشکیل تعاونی تامی ...

22948
برندکده | یک روز تاریخی برای #صنعت #ایران
.
ساعت 8 صبح/ چه ...
یک روز تاریخی برای #صنعت #ایران
.
ساعت 8 صبح/ چهارشنبه 21 تیرماه یکهزار و سیصد و نود شش، جلسه امضای #تفاهمنامه پنج جانبه همکاریهای مشترک جهت تشکیل تعاونی تامین نیاز #تولیدکنندگان و احداث شهرک #صنعتی #پوشاک کشور.
.
جناب #هاکوپیان به همراه نمایندگان #وزارت_تعاون، #کار و #رفاه اجتماعی- # سازمان #صنایع کوچک، #بانک توسعه # تعاون، #صندوق ضمانت #سرمایه گذاری # صنایع کوچک.
.
هاکوپیان:ما در حال #احیای صنعتی هستیم که صاحب #ریشه #کهن و #تاریخی است. امروز با برداشتن این گام صنعت پوشاک، دو صنعت

دیگر فتومدهای هاکوپیان

افتتاحيه فروشگاه 
VIP ⚜️هاكوپ
افتتاحيه فروشگاه 
VIP ⚜️هاكوپ
پنج #کراوات که هر مردی باید در
پنج #کراوات که هر مردی باید در

تا کنون 16704 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات