برندکده | The Faye comes in floral patchwork for Fall 2017, ...

The Faye comes in floral patchwork for Fall 2017, as seen here in our New York capture with downtown designer of the moment @CamillaDeterre #chloeGIRLS Shop no ...

22595
برندکده | The Faye comes in floral patchwork for Fall 2017,  ...
The Faye comes in floral patchwork for Fall 2017, as seen here in our New York capture with downtown designer of the moment @CamillaDeterre #chloeGIRLS
Shop now on chloe.com

دیگر فتومدهای کلوئه

Collected hearts – #FW17’s ecl
CHLOÉ
Love Story Eau Sensuell
Back for seconds – get the Lon
Shades of blue – the new Nile

تا کنون 10139 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات