برندکده | مي خواهم هر صبح که پنجره را باز مي‌کني آن درختِ ر ...

مي خواهم هر صبح که پنجره را باز مي‌کني آن درختِ روبه‌رو من باشم، فصل تازه من باشم آفتاب من باشم استکان چای من باشم و هر پرنده‌ای که نان از انگشتان تو مي‌گیر ...

24225
برندکده | مي خواهم هر صبح که پنجره را باز مي‌کني
آن درختِ ر ...
مي خواهم هر صبح که پنجره را باز مي‌کني
آن درختِ روبه‌رو من باشم،
فصل تازه من باشم آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده‌ای که نان از انگشتان تو مي‌گیرد.. #روزبه_سوهانی
#چرم_کاکتوس 🌵برای سفارش بوت بر روی لینک قسمت بیو پیج کلیک کنید

دیگر فتومدهای چرم کاکتوس

تا کنون 10138 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات