برندکده | 🔱CZ Women🔱

🔱CZ Women🔱

Cloud Zoom small image
  • اشراک به وسیله
Stylist : @dr_zahra.h 
<br>Model : @dr_zahra.h 
<br>Brand : @cameronzigzal 
<br>Section: @cz.women
<br>#مانتو_كمرونزيگزال #بانوان_كمرونزيگزال
#وینتر_کمرونزیگزال .
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#کتشلوار_کمرونزیگزال #کلاسیک_کمرونزیگزال
<br>
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
<br>#کت_شلوار #لباس خاص
#کتشلوار_کمرونزیگزال #پرشین_کمرونزیگزال
<br>
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
لطفاً ورق بزنيد
<br>Brand @cameronzigzal 
<br>Style @dr_zahra.h 
<br>Section @cz.women 
<br>Model @parastoo.qbani 
<br>Makeup @elhamsadrimakeup
#ایران_کمرونزیگزال #اسپرت_کمرونزیگزال
<br>
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#پرشین_کمرونزیگزال 
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#ودینگ_کمرونزیگزال #کتشلوار_کمرونزیگزال
<br>
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#پرشین_کمرونزیگزال #فمیلی_کمرونزیگزال 
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#کت_کمرونزیگزال #کژوال_کمرونزیگزال
<br>
<br>برا تعيين وقت شوروم از طريق شماره زير اقدام كنيد 👇👇
<br>☎️Showroom: 021-2611 9097
<br>'
<br>همچنين براي اطلاع از قيمت ها و خريد انلاين :
<br>
<br>1: 🛒 سفارش از طریق دایرکت
<br>.
<br>.
<br>.
<br>
<br>2: 📱Telegram: +989332793795
#پیراهن متفاوت با #پارچه #پرشین #قابل ست با شلوار کتان و جین مشکی 
<br>#پیراهن_کمرونزیگزال #پرشین_کمرونزیگزال
#كفش_كمرونزيگزال #ارمي_كمرونزيگزال
<br>