برندکده | وحید جلیلوند ، در جشنواره فیلم ونیز لباسی از خانه ...

وحید جلیلوند ، در جشنواره فیلم ونیز لباسی از خانه مد راد برنده تندیس بهترین کارگردان بخش افق های ویژه جشنواره فیلم ونیز " #raadfashionhouse #vahidjalilvand # ...

23756
برندکده | وحید جلیلوند ، در جشنواره فیلم ونیز لباسی از خانه  ...

دیگر فتومدهای خانه مد راد

تا کنون 7519 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات