برندکده | “I live my life in widening circles that reach out ...

“I live my life in widening circles that reach out across the world.” (Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God) Sometimes, we feel in ne ...

22844
برندکده | “I live my life in widening circles that reach out ...
  • اشتراک به وسیله
“I live my life in widening circles that reach out across the world.” (Rainer Maria Rilke, Rilke’s Book of Hours: Love Poems to God)

Sometimes, we feel in need of those out-of-the-time moments, when we can slightly step out of everyday life.
The finishings of Virtuoso VIII are inspired by traditional techniques, crafted in the present and in way, imagining a splendid future. All chamfers are polished at a low angle, making them stand out. Bridges are adorned with a modern take on

شما هم می توانید نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نظر خود را بنویسید

تا کنون 5356 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات