برندکده | ساعت مچی مردانه گوچی At the Los Angeles County Mu ...

ساعت مچی مردانه گوچی At the Los Angeles County Museum of Art @lacma, @martinparrstudio reveals a museum-goer wearing a G-Timeless watch with the green-red-gree ...

27165
برندکده | ساعت مچی مردانه گوچی
At the Los Angeles County Mu ...
ساعت مچی مردانه گوچی
At the Los Angeles County Museum of Art @lacma, @martinparrstudio reveals a museum-goer wearing a G-Timeless watch with the green-red-green Web stripe posing in the gallery’s installation at its entrance. #GucciPlaces #TimeToParr Text by @kchayka. #AlessandroMichele Read more through link in bio.
©2018 Chris Burden / licensed by The Chris Burden Estate and Artists Rights Society (ARS), New York

دیگر فتومدهای گوچی

تا کنون 15669 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات