برندکده | جامین اسم اصیل کردی است که نام یکی از قهرمانان سرز ...

جامین اسم اصیل کردی است که نام یکی از قهرمانان سرزمینمان می باشد... این نام بر روی کلکسیون #جامین به علت جسارت در استفاده و حفظ حس طبیعی بودن چرم انتخاب شد ...

11490
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1262 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات