برندکده | دو سالم بود هنوز خوب راه رفتن نمیدانستم که <b ...

دو سالم بود هنوز خوب راه رفتن نمیدانستم که اولین کوه جهان را فتح کردم.... پدرم مرا کول کرده بود... روزت مبارک پدر❤❤❤

874
Cloud Zoom small image
  • اشتراک به وسیله

تا کنون 1001 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !

ثبت اطلاعات