برندکده | دو سالم بود هنوز خوب راه رفتن نمیدانستم که اولی ...

دو سالم بود هنوز خوب راه رفتن نمیدانستم که اولین کوه جهان را فتح کردم.... پدرم مرا کول کرده بود... روزت مبارک پدر❤❤❤

874

تا کنون 5832 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات