برندکده | تنها منم که می دانم چرا اغلب اوقات ساکتی به اولی ...

تنها منم که می دانم چرا اغلب اوقات ساکتی به اولین صبح پس از پایان جنگ شبیهی آرامی و زیبا اما غمگین به اولین صبحانه در اولین روز صلح می مانی شیرینی و دلچسب ...

24224
برندکده | تنها منم که می دانم
چرا اغلب اوقات ساکتی
به اولی ...
تنها منم که می دانم
چرا اغلب اوقات ساکتی
به اولین صبح پس از پایان جنگ شبیهی
آرامی و زیبا اما غمگین
به اولین صبحانه
در اولین روز صلح می مانی
شیرینی و دلچسب اما
تنها با گریه می توان به تو دست زد .
#بادها_كجا_ميميرند
#حسن_آذری
#چرم
#چرم_کاکتوس
(بوت کد ۴۱۶ ، برای دیدن اطلاعات به لینک تلگرام در بیو مراجعه کنید)

دیگر فتومدهای چرم کاکتوس

تا کنون 10065 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات