برندکده | 👇 ⚡ کالکشن بهار 2020 @miumiu در هفته مد پاریس ...

👇 ⚡ کالکشن بهار 2020 @miumiu در هفته مد پاریس میوشیا پرادا در رابطه با کالکشن خود گفته است: " زمینه ای ساختارمند ارائه میدهم. یک چیز خام و ساده، به عنوان پ ...

31411
برندکده | 👇
⚡ کالکشن بهار 2020
@miumiu
در هفته مد پاریس
 ...
👇
⚡ کالکشن بهار 2020
@miumiu
در هفته مد پاریس
میوشیا پرادا در رابطه با کالکشن خود گفته است: " زمینه ای ساختارمند ارائه میدهم. یک چیز خام و ساده، به عنوان پیشنهادی در نوع لباس پوشیدن. آنها [مردم] آزاد هستند تا کاری که دوست دارند را انجام دهند."
ورق بزنید

#برندکده #مجله_مدوفشن #مجله_مد #هفته_مد #هفته_مد_پاریس #جیجی_حدید #کایاگربر #بلاحدید
#brandkadeofficial #brandkadeh #brandkade #fashionmagazine #fashionweek #parisfashionweek
#PFW #MiuMiuSS20 #MiuMiu #MiucciaPrada #KaiaGerber #gigihadid #bellahadid #Runway

دیگر فتومدهای برندکده

👇
⚡ فیل او, عکاس خیابانی مجل
👇
⚡ ران وی کوتور بهار 2020 ا
👇
⚡ در این دوره از مراسم گرم
👇 ⚡ ران وی کوتور بهار 2020 دی
👇
⚡ ران وی کوتور بهار 2020 ج
👇
⚡ ران وی پاییز 2020 لندن د

تا کنون 15785 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات