برندکده | نام محصول: لوید 109 قیمت: 220.000 تومان مشخص ...

نام محصول: لوید 109 قیمت: 220.000 تومان مشخصات: -طبی -رویه چرم طبیعی گاوی -آستر داخل چرم بزی گیاهی -زیره PU -بسیار راحت راحتی را با شیما تجربه کنید ...

28471
برندکده | نام محصول: لوید 109

قیمت: 220.000 تومان

مشخص ...
نام محصول: لوید 109

قیمت: 220.000 تومان

مشخصات:
-طبی
-رویه چرم طبیعی گاوی
-آستر داخل چرم بزی گیاهی -زیره PU
-بسیار راحت

راحتی را با شیما تجربه کنید..

دیگر فتومدهای شیما کفش

تا کنون 16650 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات