برندکده | صندل های مخملی گوچی New velvet platform sandals w ...

صندل های مخملی گوچی New velvet platform sandals with crossover straps featuring the Gucci bee—a historical symbol from the 70s archives—combined with the star ...

24850
برندکده | صندل های مخملی گوچی
New velvet platform sandals w ...
صندل های مخملی گوچی
New velvet platform sandals with crossover straps featuring the Gucci bee—a historical symbol from the 70s archives—combined with the star motif, embroidered in gold thread, from #GucciCruise18 by #AlessandroMichele.

دیگر فتومدهای گوچی

تا کنون 15720 نفر در خبرنامه برندکده عضو شده اند، جای شما خالیست

در خبرنامه برندکده ثبت نام کنید و هر دوشنبه، از آخرین اتفاقات دنیای مد و حراج ها با خبر شوید !


ثبت اطلاعات