برندکده | افتتاح شعبه بابل

افتتاح شعبه بابل

Cloud Zoom small image
 • اشراک به وسیله
˂
 • مجموعه پاييز ١٣٩٦ انارگل
مانتو : صونا به معني آرام
جنس: لينن طرح دار
قيمت:١٢٢هزار تومان
سايز٣٦تا٤٦
در چهار رنگ مشكي، طوسي، سورمه اي، زرشكي
شال ساده:٣٣ هزار تومان
 • مجموعه تابستان ١٣٩٦ انارگل 
سارافن زير و مانتوي رو: باياز به معني سپيد
سايز٣٦تا٤٢
قيمت زير و رو:١٨٤ هزار تومان
در٣ رنگ: صورتي، سبز ، آبي
شال ساده:٣٣ هزار تومان
دامن كوتاه:٥٥ هزار تومان
جوراب شلواري:٢٨ هزار تومان

در شعب تهران و شهرستان ها
دوستان به دليل محدوديت اينستاگرام در گذاشتن كپشن ،آدرس ها در يك پست جداگانه گذاشته مي شود
 • سِت كنيد
مانتو تارلا: به معني كشتزار
_______________
مجموعه تابستان انارگل
براي اطلاع از قيمت ها و آدرس شعب تهران و شهرستان ها به پست هاي قبل يا وبسايت انارگل مراجعه كنيد
 • سِت كنيد
سارافن و مانتو زير و رو باياز :به معني سپيد
_______________
مجموعه تابستان انارگل
براي اطلاع از قيمت ها و آدرس شعب به پست هاي قبل يا وبسايت انارگل مراجعه كنيد
 • سِت كنيد
مانتو تارلا: به معني كشتزار
_______________
مجموعه تابستان انارگل
براي اطلاع از قيمت ها و آدرس شعب تهران و شهرستان ها به پست هاي قبل يا وبسايت انارگل مراجعه كنيد
 • سِت كنيد...
___________________
مجموعه تابستان انارگل
مانتو ساچناز ۱۴۸۰۰۰ تومان
دامن بلند ٧٥٠٠٠ تومان
جوراب شلواری ۲۸۰۰۰ تومان
شال ساده ۳۳۰۰۰ تومان
کفش تی‌شین ۱۳۰۰۰۰ تومان
 • سِت كنيد
مانتو مايوك :به معني غنچه
_______________
مجموعه تابستان انارگل
 • سِت كنيد...
___________________
مجموعه تابستان انارگل
مانتو سَلَن ۱۴۸۰۰۰ تومان
دامن كوتاه ٥٥۰۰۰ تومان
جوراب شلواری ۲۸۰۰۰ تومان
شال ساده ۳۳۰۰۰ تومان
کفش تی‌شین ۱۳۰۰۰۰ تومان
 • مجموعه تابستان ١٣٩٦ انارگل 
مانتو: ديلك به معني آرزو
سايز٣٦تا٤٦
١٤٨هزار تومان
در ٤ رنگ سبز، سدري، آبي، ياسي تيره
شال ساده:٣٣هزارتومان
در شعب تهران و شهرستان ها
 • مجموعه تابستان ١٣٩٦ انارگل 
مانتو: مايوك به معني غنچه
سايز٣٦تا٤٦
١١٥هزار تومان
در ٤ رنگ زرد، صورتي، طوسي، سبز
شال ساده:٣٣ هزار تومان
 • مجموعه تابستان ١٣٩٦ انارگل 
مانتو: شَنال به معني شاد
سايز٣٦تا٤٦
١١٥هزار تومان
در ٣رنگ طوسي. صورتي. سورمه اي 
شال ساده:٣٣هزار تومان
در شعب تهران و شهرستان ها
دوستان به دليل محدوديت اينستاگرام در گذاشتن كپشن ،آدرس ها در يك پست جداگانه گذاشته مي شود
 • مجموعه تابستان ١٣٩٦ انارگل 
مانتو: سَلَن به معني آواز دلنشين
سايز٣٦تا٤٦
١٤٨هزار تومان
در ٤رنگ طوسي. صورتي. سورمه اي و زرشكي
شال ساده:٣٣هزار تومان
در شعب تهران و شهرستان ها
دوستان به دليل محدوديت اينستاگرام در گذاشتن كپشن ،آدرس ها در يك پست جداگانه گذاشته مي شود
 • مجموعه بهار ١٣٩٦ انارگل
مانتو:ارسو به معني اشك
 • مجموعه بهار ١٣٩٦ انارگل
مانتو:سيتكا به معني مرغ مينا
سايز٣٦تا٤٢
 • مجموعه بهار ١٣٩٦ انارگل
مانتو:واهيلا به معني قرار
 • مجموعه بهار ١٣٩٦ انارگل
مانتو:راپا به معني منتظر
 • مجموعه بهار ١٣٩٦ انارگل
مانتو:پرزه به معني آهو
 • شال هاي انارگل
ساده:٣٣هزار تومان
طرح دار:٤٥هزار تومان
 • سال نو با سايت نو....

-----------------

طراحى و ساخت وبسايت: اميد هزاوه و نيلوفر معتمد

لينك سايت در بيو

www.anargol.com
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
 • افتتاح شعبه بابل
˃